Telefon 0722 514 404
Adresa SIBIUGaroafei, 4
E-mail firma.comenzi@gmail.com
Politica de Confidențialitate
1. Introducere

Iti multumim ca vizitezi site-ul nostru. Cand vizitezi mediaimpact.ro, cand ne contactezi sau cand apelezi la serviciile noastre, ne incredintezi informatiile tale.
Scopul acestei politici de confidentialitate este de a oferi informatii in legatura cu utilizarea, stocarea si transmiterea catre terte parti de catre mediaimpact.ro a datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul website-ului https://www.mediaimpact.ro („Site-ul”) si a serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului („Serviciile”).

Politica de confidentialitate este parte integranta din:
si trebuie citite impreuna.

Prin navigarea pe site-ul mediaimpact.ro sau prin contactarea noastra prin formularul de Contact, declari ca ai fost informat in mod adecvat asupra prelucrarii datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidentialitate”.

2. Identitatea operatorului si datele de contact

S.C. MEDIA IMPACT S.R.L. denumita mai departe MEDIA IMPACT, in calitate de autor, proprietar, administrator al www.mediaimpact.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest.

Date de contact:
S.C. MEDIA IMPACT S.R.L
CUI: 14114463
Registrul comertului: J32/458/2001
Adresa: Str. Garoafei, nr. 4
Localitatea Sibiu, Judetul Sibiu
tel: 0722 514 404
3. Prelucrarea datelor cu caracter confidential si confidentialitatea acestora

Conform cerintelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, MEDIA IMPACT poate colecta de la dumneavoastra date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastra si daca acestea sunt furnizate in mod voluntar.

S.C. MEDIA IMPACT S.R.L. respecta informatiile confidentiale furnizate de clienti, nu vinde, nu inchiriaza si nu ofera unor terte persoane aceste informatii, decat respectand temeiurile legale. S.C. MEDIA IMPACT S.R.L. solicita nume, adrese de e-mail, nr. de telefon, date de la clientii sai in scopul finalizarii si livrarii comenzilor.

4. Informatii pe care le colectam

4.1. Informatii care includ adresa de IP, sistemul de operare, browser-ul, activitatea de navigare pe site si alte informatii referitoare la modul in care utilizatorul a interactionat cu site-ul.

Inregistram si salvam adresa IP a computerului dvs. pentru a trimite continutul site-ului web vizitat de dumneavoastra pe computer (de exemplu imagini, texte etc.) (vezi articolul 6 alineatul (1) lit. b GDPR). De asemenea, aceste date sunt procesate si pentru a urmari si identifica orice utilizare abuziva. Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 (1) lit. f GDPR. In acest context, interesul nostru legitim in prelucrarea datelor este de a asigura buna functionare a site-ului nostru web. In situatia in care va procesam datele asa cum este mentionat mai sus, in scopul furnizarii functiilor site-ului nostru, sunteti obligat contractual sa ne puneti la dispozitie aceste date.

4.2. Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Referitor la datele oferite voluntar prin completarea si trimiterea formularelor, prin completarea campurilor obligatorii pentru plasarea unei comenzi sau prin contactarea noastra in orice mod, temeiul legal este reprezentat de urmatoarele articole din  Legea nr. 677/2001 si din din Regulamentul (UE) 679/2016:
- „prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului” (art. 5 alin. 2 lit. (c) din Legea nr. 677/2001)
- „prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului” (art. 6 alin. (1) lit. c din Regulamentul (UE) 679/2016)
- „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de incheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Atat in conformitate cu cerintele (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, consimtamantul tau nu este cerut in situatia in care prelucrarea este necesara pentru efectuarea de demersuri pentru incheierea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale sau interesul legitim.

4.3. In ce scopuri colectam datele?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata fiind limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate, urmarind astfel sa reducem la minimum datele colectate.

Furnizarea datelor este necesara pentru:

- pentru a face demersurile necesare in vederea incheierii unui contract;

4.4. Cat timp stocam datele?

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre MEDIA IMPACT pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

4.5. Cum dezvaluim informatiile tale?

Nu vom dezvalui informatiile tale catre terte parti, pentru a fi utilizate in propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fara consimtamantul tau.


4.6. Transferam date catre state terte?

In prezent, nu transferam datele tale catre state din afara Uniunii Europene. Daca vom schimba politica, te vom informa in mod corespunzator, iti vom prezenta garantiile aferente si iti vom solicita consimtamantul.

4.7. Care sunt drepturile tale?

Dreptul la informare - dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de MEDIA IMPACT, conform celor prevazute in prezentul document;

Dreptul de acces al persoanei vizate 
Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective. La cerere, aveti dreptul de a obtine informatii de la noi despre datele personale referitoare la dvs. si prelucrate de noi, in masura in care sunt definite in Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, articolul 15. 

Dreptul de retragere a consimtamantului
In cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila. 

Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere
Se poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre MEDIA IMPACT la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de a te adresa justitiei
Pe langa posibilitatea recunoscuta de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere pentru nerespectarea drepturilor, orice persoana are dreptul sa inainteze o actiune impotriva operatorului si a persoanei imputernicite in fața instantelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin prelucrarea ilegala a datelor cu caracter personal.

Dreptul la rectificare
Ai dreptul de a obtine de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc (Articolul 16, Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016). Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
In cazul în care motivele juridice definite la articolul 17 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 se aplica, aveti dreptul la stergerea imediata ("dreptul de a fi uitat") a datelor cu caracter personal care va privesc.
Motivele juridice includ:
(a) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor,
(b) s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare,
(c) te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obtine stergerea datelor care te privesc, fara intarzieri nejustificate.

Te rugam sa retii urmatoarele:

Perioada de timp: Incercam sa raspundem solicitarilor tare in termen de 30 de zile. Totusi, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.

Restrictionarea accesului: In anumite situatii, este posibil sa nu va putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorita dispozitiilor legale. Daca refuzam cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.

4.8. Cum iti exerciti drepturile

Clientul poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul MEDIA IMPACT din Sibiu, str. Garoafei, nr. 4, judetul Sibiu sau prin e-mail pe adresa office@media-impact.ro